Tình Nồng Vấn Vương | Sai Ruk Sai Sawat | Captain , Amy , Tangmo

 • Title: สายรักสายสวาท / Sai Ruk Sai Sawat 2018
 • Also known as: The flow of love and desire
 • Duration: 39 Episodes
 • Genre: Romance/Drama/Historical
 • Air time: Monday-Thursday
 • Broadcast network: OneHD
 • Broadcast period: April 24, 2018
 • Related to: Sai Ruk Sai Sawat (1994)

Tiếp tục đọc

Bí Mật Cổ Thành | Wung Nam Karng | Win , Pinky

A8112943-vote3

 • Tên phim:

  Wung Nam Karng วังน้ำค้าง

 • Tên tiếng Anh: Dew Palace
 • Số tập: 14
 • Thể loại: tình cảm, lãng mạn, bí ẩn
 • Thời điểm phát sóng: 20h25 thứ 6 – CN
 • Broadcast network: Channel 7
 • Thời điểm phát sóng: 30/5/2009 –
 • Theme song: “Hai Ter Pu Deaw (For You Only)”
 • Đạo diễn: Ekkapob Tanyongmasakul
 • Biên kịch: Dalokmon Konlungmarn
 • Công ty sản xuất: Kantana

Tiếp tục đọc

Phim Truyền Hình Thái Lan Vũ Khúc Thiên Đường | Game Phayabat | Film , Amy

%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97-1-1-2

 • Title: เกมพยาบาท /

  Kem Phayabat

 • Also known as: Game of Vengeance / Game Payabat
 • Duration: 18 Episodes
 • Genre: Romance/Drama/Revenge
 • Air time: Mon-Tue
 • Broadcast network: Ch.8
 • Broadcast period: October 10, 2016 – April 5, 2017 — June 1, 2017
 • Related to: Kon Rak Game Payabaht (2006)

Tiếp tục đọc

Phim Truyền Hình Thái Lan Điệp Vụ Làm Dâu | Jao Sao Chapor Kit | Film , Amy

 • Title: Jao Sao Chapor Kit / เจ้าสาวเฉพาะกิจ

 • Also known as: Specific Bride
 • Duration: 27 Episodes
 • Genre: Romance/Drama/Comedy
 • Air time: Wednesday to Friday
 • Broadcast network: Ch.8
 • Broadcast period: September 9, 2015—November 19, 2015
 • Related to: Remake of Ka Neung Ha
 • Producer: Film Rattapoom Toekongsap
 • Director: Piyapong Khampakun
 • Screenwriter: Niramit
 • Company Name: Choke Dee Mee Suk

 

Tiếp tục đọc

Lah Dup Tawan | Film , Gun , Pete , Amy

 • Title: Lah Dup Tawan / ล่าดับตะวัน

 • Also known as:
 • Duration: ?? Episodes
 • Genre: Romance/Drama/Action
 • Air time: Wed-Fri
 • Broadcast network: Ch.8
 • Broadcast period: June 1, 2016

Production Credits

 • Producer: Add info here
 • Director: Kunchai_Kumnerdploy_(Num) and May Fuengarom

Tiếp tục đọc

Fah Hin Din Sai | Oh , Amy

 • Title: Fah Hin Din Sai / ฟ้า หิน ดิน ทราย

 • Duration: 32 Episodes End
 • Genre: Drama/Romance
 • Air time: Mon-Sun [Evening]
 • Broadcast network: Channel 7
 • Broadcast Period: 2007
 • Theme song: “Yoo Tee Jai” Oh Anuchit Sapunpohng
 • Company Name: Daravdo

 

Tiếp tục đọc

Buang Rai Pai Ruk | Độc kế | Tle , Pancake


Tên phim: Buang Rai Pai Ruk
Tên tiếng Anh: The trap of evil is defeated by love
Số tập: 20
Thể loại: Tình cảm – lãng mạn
Thời gian phát són: 20h30 thứ 2-3
Kênh: Channel 7
Thời điểm phát sóng: 12/11/2009 – 15/12/2009
Theme song: “Glied Ter Mai Long” By: M Auttapon
Ending Song: “Glied Ter Mai Long” By: Beau Sunita
Công ty sản xuất: NookNaan (PolyPlus)

Tiếp tục đọc

Amy Amika Klinprathum

WE118_002

 • Name: Amika Klinprathum (เอมี่ กลิ่นประทุม)
 • Nickname: Amy (เอมี่)
 • Profession: Actress
 • Date of birth: July 8, 1982
 • Birthplace: United States
 • Height: 163 cm / 5’3
 • Ethnicity: English/Thai
 • Marital Status: Marry to Cee Siwat Chottichaicharin
 • Best friend: Aimee Morakot Kittisara & Cheer Thikumporn Rittapinun,

Oh Anuchit Sapunpohng

 • Special Talent: Ballet, Jazz dance, & singing
 • Education: Bachelor of Arts from Thammasat University (Thailand)

 

Tiếp tục đọc