Bo Thunyasupan

1373419638-1372042823-o

 • Name: Bo Thunyasupan (ธัญญะสุภางค์ จิรปรีชานนท์)
 • Nickname:

  Bo (โบ)

 • Profession: Actress
 • Date of birth: July 6, 1990
 • Languages: Thai, English, Japanese, French, Korean and Spanish
 • Marital Status: Married to Ake Jiradt
 • Education: Kasetsart University Laboratory School
         Ritsumeikan international relations Asia Pacific University 

Tiếp tục đọc

Advertisements

Fai Huan | Ngọn Lửa Băng Giá | The Fire Returns | Tle , Bo , Pok , Sammie

 

1370551260-21faihuans-o

 

 • Tên phim: ไฟหวน /

  Fai Huan

 • Also known as: The Fire Returns
 • Số tập: 13
 • Thể loại: tình cảm, cận đại
 • Thời gian phát sóng: 20h30 thứ 6 – CN
 • Broadcast network: Channel 7
 • Broadcast period: 19/5/ 2013 — 16/6/ 2013
 • Công ty sản xuất: Masquerade

Tiếp tục đọc