Tang Parn Kammathep | Andrew , Janie

kapook_world-824781

Tên phim: Tang Parn Kammathep ทางผ่านกามเทพ
Tên tiếng Anh: Cupid Pathway
Số tập: 16
Thể loại: Tình cảm
Rating: Top Rated
Thời gian phát sóng: 20h30 thứ 2-3
Kênh: Channel 3
Thời điểm phát sóng: 2000
Theme song: “Koa Tod Mai Paw” Artist Name
Ending song: “Kon ruk kon rai/Lover’s villain”

Tiếp tục đọc

Raeng Ngao | Bóng Hồng Kiêu Sa | Ken P , Janie


Tên phim: Raeng Ngao (แรงเงา)
Tên tiếng Anh: Power in the shadow/Heated shadow
Số tập: 20
Thể loại: tình cảm, trả thù, slap & kiss lakorn
Rating: Top Rated
Thời gian phát sóng: 20h30 thứ 2 & 3
Kênh: Channel 3
Thời điểm phát sóng: 1/10/2012 —
Theme song: “Ngao Tee Mee Hua Jai (Shadow With a Heart)” – Mint Mintita
Relate to: Rang Gnaow
Công ty sản xuất: Broadcast Thai

Tiếp tục đọc

Nampueng Kom | Mật Đắng | Nok , Janie

น้ำผึ้งขม.JPG

น้ำผึ้งขม.JPG


# Tên phim: Nampueng Kom น้ำผึ้งขม
# Tên tiếng Anh: Bitter Honey, Bitter Nectar
# Số tập: 13
# Thể loại: Tình cảm, lãng mạn, slap & kiss
# Thời gian phát sóng: 20h30 thứ 6 – CN
# Kênh: Ch3
# Thời điểm phát sóng: từ 16/11/2009

Tiếp tục đọc

Phim Truyền Hình Điệp Vụ Chạy Cưới | Kon Rak Luang Jai | Ken , Janie

 

Tên phim: Kon Rak Luang Jai
Thể loại: Tình cảm
Rating: top rated
Thời gian phát sóng: 20h30 thứ 4-5
Kênh: Channel 3
Thời điểm phát sóng: Từ 31/8/2011-
Theme song:
Công ty sản xuất: Uma 99

Tiếp tục đọc

Janie Tienphosuwan

PLOYGAMPETCH519_001

 

 • Name: Janie Tienphosuwan (เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ)
 • Nickname: Janie
 • Profession: Actress, Model
 • Date of birth: September 11, 1981
 • Birthplace: Los Angeles, CA
 • Height: 165 cm
 • Weight: 51 kg.
 • Siblings: First daughter with one little sister
 • Star sign: Virgo
 • Blood type:
 • Marital Status: Divorce to Ae Chonsawat Asavahame
 • Favorite Food: Chocolate
 • Hobbies:
 • Education: BA of Communication Arts Department of Advertising, Bangkok University. Master Degree, Suphanburi

 

Tiếp tục đọc