Duay Rang Athitarn | Tua , Kob

 

 

 • Title: ด้วยแรงอธิษฐาน / Duay Rang Athitarn

 • Also known as: Komlang Atihtan (Khmer title)
 • Duration: 22 Episodes
 • Genre: Drama
 • Broadcast network: Channel 7
 • Broadcast period: August 9, 1996
 • Theme song: “Duay Rang Atitharn” Saranya
 • Realte to: Duay Rang Athitarn
 • Writer: Kingchat
 • Company Name: DaraVDO

Tiếp tục đọc

Dao Prasook | Num , Kob

 • Title: Dao Prasook

 • Also known as: Pkay preuk (in khmer) translated as “morning’s star”
 • Duration: 27 Episodes
 • Genre: Drama
 • Popularity: Very High Rating
 • Air time: Fri-Sun
 • Broadcast network: Channel 7
 • Broadcast period: May 6, 1994 – July 24, 1994
 • Theme song: “Dao Prasook” Saranya
 • Relate to: Dao Prasook (1981), Dao Prasook (2002)
 • Writer: KhorAksarapun (ศรีทอง ลดาวัลย์)
 • Company Name: Dara Video

Tiếp tục đọc

Dung Sawan Sab | Poh , Kob

 • Tên phim:

  Dung Sawan Sab (ดั่งสวรรค์สาบ)

 • Also known as: Like Heaven’s Curse
 • Số tập: 15
 • Thể loại: tình cảm, lãng mạn
 • Broadcast network: Channel 7
 • Thời điếm phát sóng: 4/3/ 2001
 • Theme song: “Ruk Tur Tee Sood” Uttawadee Jiramaneekul
 • Công ty sản xuất: DaraVDO

Tiếp tục đọc

Nang Tard | Duyên Tình Của Em | Vee , Kob


 

 • Tên phim:

  Nang Tard

 • Tên tiếng Anh The slave (นางทาส)
 • Số tập: 19 Ep
 • Thể loại: Drama/History
 • Thòi gian phát sóng:  20:30 thứ 2 – 3
 • Broadcast network: Channel 7
 • Thời điểm phát sóng: 10/3/2008 – 12/5/2008
 • Theme song: “Tard Gum/Sin’s of the slave” – Anaiya Sarapak
 • Công ty sản xuất: Dara VDO

Tiếp tục đọc

Silamanee | Đá Quý Sang Trọng | Paul , Kob

* Tên phim: Silamanee
* Tên tiếng Anh: Precious Stone
* Số tập: 17
* Thể loại: Tình cảm, lãng mạn, Remake
* Rating: Top Rated
* Thời gian phát sóng: 20h30
* Kênh: Channel 7
* Thời điểm phát sóng: từ 8/11/2008
* Theme song: “Seek for Silamanee”
* Old ver: Silamanee (1994)
* Công ty sản xuất: Workpoint – Campordee – Channel 7

Tiếp tục đọc

Sapai Tornado | Cô bạn gái đáng yêu | Paul , Kob

300px-SaPaiTornado


# Tên phim: Sapai Tornado สะใภ้ทอร์นาโด
# Tên tiếng Anh: Daughter-in-law Tornado
# Tên DVD đã phát hành : Cô bạn gái đáng yêu
# Số tập: 15
# Thể loại: hài hước, lãng mạn
# Thời gian phát sóng: 22h thứ tư
# Kênh: Ch.7
# Thời điểm phát sóng: 2005

Tiếp tục đọc

Sai Lohit | Num & Kob

Kob_Sai_Lo_Hid_Cover1

Tên phim: Sai Lohit สายโลหิต
Tên tiếng Anh: Strain of Blood
Số tập: 21
Thể loại: Drama/Period
Rating: Hit
Kênh: Channel 7
Thể loại: 1995
Theme song: “Sai LoHit/Strain of Blood” by Chompu Fruity
2nd theme song:”Kwan ruk mai mee wan ra rai” Duet
Company Name: DaraVDO

Tiếp tục đọc

Reun Son Ruk | Lời Nguyền Gia Đình | Kelly , Kob


* Tên phim: Reun Son Ruk
* Tên tiếng Anh: House of Hidden Love
* Số tập: 14
* Thể loại: tình cảm
* Thời gian phát sóng: 20:20 thứ 2-3
* Kênh: Channel 7
* Thời điểm phát sóng: 26/4/2010 – 9/6/2010
* Theme song: “Ruen Sorn Ruk” Kob Suvanant Kongying
* Ending Song “Nee Lae Ruk” Kob Suvanant Kongying

Tiếp tục đọc