Tukkata Rerng Rabam | Vũ Điệu Búp Bê | Paul , Pancake

 

* Tên phim: Tukata Rueng Rabum
* Tên tiếng Anh : The Dancing Doll
* Genre: Drama
* Thời gian phát sóng: 20h25 Thứ 4 -5
* Kênh: Ch.7
* Thời điểm phát sóng: 2007
* Theme song: “Kon Nee Reu Plao” Korawun Jatumanon
* Other song: “Wun Nun Ya Leum Wun Nee” by Palapol

 

Tiếp tục đọc

Tueng Rai Kor Ruk | Paul , Namfon P

* Tên phim: Tueng Rai Kor Ruk
* Tên tiếng Anh: I’ll Love You, Despite Your Evil
* Thể loại: tình cảm, lãng mạn, trả thù
* Thời gian phát sóng: 20h30 thứ 2,3
* Kênh: Channel 3
* Thời điểm phát sóng: từ 30/6/2008
* Theme song: “Tueng Rai Kor Ruk”, “Sing Tee Luer”

 

Tiếp tục đọc

Silamanee | Đá Quý Sang Trọng | Paul , Kob

* Tên phim: Silamanee
* Tên tiếng Anh: Precious Stone
* Số tập: 17
* Thể loại: Tình cảm, lãng mạn, Remake
* Rating: Top Rated
* Thời gian phát sóng: 20h30
* Kênh: Channel 7
* Thời điểm phát sóng: từ 8/11/2008
* Theme song: “Seek for Silamanee”
* Old ver: Silamanee (1994)
* Công ty sản xuất: Workpoint – Campordee – Channel 7

Tiếp tục đọc

Sapai Tornado | Cô bạn gái đáng yêu | Paul , Kob

300px-SaPaiTornado


# Tên phim: Sapai Tornado สะใภ้ทอร์นาโด
# Tên tiếng Anh: Daughter-in-law Tornado
# Tên DVD đã phát hành : Cô bạn gái đáng yêu
# Số tập: 15
# Thể loại: hài hước, lãng mạn
# Thời gian phát sóng: 22h thứ tư
# Kênh: Ch.7
# Thời điểm phát sóng: 2005

Tiếp tục đọc

Rahut Rissaya | Mật Mã Ghen | Paul , Noon

maxresdefault

* Tên phim: Rahut Rissaya
* Tên tiếng Anh: Envy Code
* Số tập: 15
* Thể loại: tình cảm, lãng mạn, slap/kiss, trả thù
* Tỷ suất: top rated
* Thời gian phát sóng: 20h25 thứ 4 – 5
* Kênh: Channel 7
* Thời điểm phát sóng: 7/2/2007
* Theme song: “Rahut hua jai – Secret heart” – Nathaporn Manuphibun

Tiếp tục đọc