Thiên Nga Trắng | Kerd Pen Hong | Danh Gia Vọng Tộc | Tle , Kwan

Tên phim: เกิดเป็นหงส์ / Kerd Pen Hong
Tên tiếng Anh: Born as a Swan
Số tập: 18
Thể loại: Tình cảm
Thời gian phát sóng: 20h30 thứ 2 -3
Kênh: Channel 7
Thời điểm phát sóng: 21/5/2012 — 17/7/2012
Công ty sản xuất: Pordeecam
Tiếp tục đọc

Fai Huan | Ngọn Lửa Băng Giá | The Fire Returns | Tle , Bo , Pok , Sammie

 

1370551260-21faihuans-o

 

 • Tên phim: ไฟหวน /

  Fai Huan

 • Also known as: The Fire Returns
 • Số tập: 13
 • Thể loại: tình cảm, cận đại
 • Thời gian phát sóng: 20h30 thứ 6 – CN
 • Broadcast network: Channel 7
 • Broadcast period: 19/5/ 2013 — 16/6/ 2013
 • Công ty sản xuất: Masquerade

Tiếp tục đọc

Ruk Nai Marn Mek | Tle , Min

1282168482.jpg

 • Title: รักในม่านเมฆ / Ruk Nai Marn Mek
 • Also known as: Love in a Veil of Clouds
 • Duration: 19 Episodes
 • Genre: Drama/Romance
 • Popularity: top rated
 • Air time: Fri-Sun @ 8:30PM
 • Broadcast network: Channel 7
 • Broadcast period: June 19, 2010 – August 1, 2010
 • Theme song: Girl Version “Ruk Nai Marn Mek” Grace Karnklao Duaysienklao
 • 2nd Theme Song Guy Version “Ruk Nai Marn Mek” Tle Tawan Jarujinda
 • Ending song “Arai Gaw Dai Nai Jai Tur” TengNeung Kritnagan Maneepagaphan
 • Relate to: Ying Rak Ther

 

Tiếp tục đọc

Pbah Nang Sua 2 | Tle , Yui

NS.jpg


Tên phim: Pbah Nang Sua 2
Tên tiếng Anh: Tiger Girl’s Jungle/The Tigress
Số tập: 18
Thể loại: Tình cảm, hành động
Thời gian phát sóng: 20h30 thứ 2 & 3
Kênh: Channel 7
Thời điểm phát sóng: 24/9/2012 — 20/11/2012
Theme song: “Pbah Nang Sua” Yui Chiranan Manochaem& Tle Thanapon Nimtaisuk
Phần 1 : Pbah Nang Sua
Công ty sản xuất: Kantana

Diễn viên:

Yui Chiranan Manochaem vai Dao/Preuksa
Tle Thanapon Nimtaisuk vai Neung
Kade Tarntup vai Attichart
Eiam Watsaporn vai Jakkajun
Thun Thanakorn vai Pai
Toey Aratchamon vai Junjira
Yok Thanyakan Thanakitananon vai Naki/Maemod Ngu Keng Kong
Fah Chanyasorn
Aem Patiya
Tae Nuntasai Pisolyabut
George Thupnut
Oh Tapakorn Desyanon
Weir Sukollawat Kanarot

Pang Sanaeha | Định Mệnh An Bài | Tle , Min

A11615159-0.jpg

Tên phim: Pang Sanaeha ปางเสน่หา
Tên tiếng Anh: Charming Luck / The Lost Soul
số tập: 18
Thể loại: tình cảm, hành động, kỳ bí.
Thời gian phát sóng: 20h30 thứ 2-3
Kênh: Channel 7
Thời điểm phát sóng: 23/1/2012 — 20/3/2012
Theme song:
Opening Theme “Pang Sanaeha” – Tle Thanapon Nimtaisuk
Opening Theme “Pang Sanaeha” – Tle Thanapon Nimtaisuk và Min Peechaya Wattanamontree
End Theme – “Gwa Jaa Roo” – Ganesha
End Theme – “Gwa Jaa Roo” – AJ9
Công ty sản xuất: Dida

Tiếp tục đọc

Liam Ruk | Chị Em Song Sinh | Kwan , Vee , Tle

 1267104688.jpg

* Tên phim: Liam Ruk เหลี่ยมรัก
* Tên tiếng Anh: Side of Love | Angle of Love
* Số tập: 15
* Thể loại: tình cảm lãng mạn
* Rating: từ 9 đến 14
* Thời gian phát sóng: 20:25 thứ 4 – 5
* Kênh: Channel 7
* Thời điểm phát sóng: 24/12/2009 – 11/2/2010
* Opening song: “Tee trong nan/ที่ตรงนั้น/At this place” by Oat Surasak
* Ending song:”Neung nai mai mee khon/Someone who supports you (?) ” by Rose Sirintip

Tiếp tục đọc

Kuan Kammathep | Tle , Matt

wallpaper_1243308649


* Tựa phim:
Kuan Kammathep  ก๊วนกามเทพ
* Tựa tiếng Anh: The Cupid Gang
* Số tập: 32
* Thể loại: Romantic Comedy
* Thời gian phát sóng: 19h thứ 2 – 6
* Kênh: Channel 3
* Thời điểm phát sóng: 28/5/2009 – 7/2009
* Theme song:”Yoo Diow” by Wan Thanakrit Panichawit
* Ending Theme song: “Kon Yen Chah Mai Lurah Krai” by Namcha Cheranut Yusanonda

Tiếp tục đọc

Buang Rai Pai Ruk | Độc kế | Tle , Pancake


Tên phim: Buang Rai Pai Ruk
Tên tiếng Anh: The trap of evil is defeated by love
Số tập: 20
Thể loại: Tình cảm – lãng mạn
Thời gian phát són: 20h30 thứ 2-3
Kênh: Channel 7
Thời điểm phát sóng: 12/11/2009 – 15/12/2009
Theme song: “Glied Ter Mai Long” By: M Auttapon
Ending Song: “Glied Ter Mai Long” By: Beau Sunita
Công ty sản xuất: NookNaan (PolyPlus)

Tiếp tục đọc